Η ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ - ΕΜΠΟΡΙΚΗ Ε.Π.Ε. ιδρύθηκε το 1996 με έδρα την Θεσσαλονίκη και με σκοπό την παροχή Συμβουλευτικών υπηρεσιών καθώς και Εξειδικευμένων υπηρεσιών Τεχνικής Βοήθειας σε επιχειρήσεις και οργανισμούς του Ιδιωτικού και Δημοσίου Τομέα.

Η Εταιρία προσφέρει ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών αξιοποιώντας την μακρόχρονη επαγγελματική της εμπειρία ενώ παράλληλα θέτει υψηλούς στόχους σε ένα ευρύτατο εταιρικό, πελατειακό και κοινωνικό πεδίο.

Ειδικότερα, η ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ – ΕΜΠΟΡΙΚΗ Ε.Π.Ε. δραστηριοποιείται σε τρεις κατευθύνσεις με κύριους άξονες την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών και την ανάπτυξη και υλοποίηση επιχειρηματικών σχεδίων, την Τεχνική βοήθεια και Υποστήριξη σε βιομηχανίες του κλάδου Χημικών, και την Τεχνική βοήθεια και Υποστήριξη σε βιομηχανίες του κλάδου Ειδών Διατροφής.

Η παροχή υπηρεσιών υψηλής ποιότητας, ο σεβασμός στις ανάγκες του πελάτη, το άρτια καταρτισμένο ανθρώπινο δυναμικό της εταιρίας, η συνεχώς ανανεωμένη τεχνογνωσία της και η συσσωρευμένη εμπειρία της συνέβαλαν ούτως ώστε η ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ – ΕΜΠΟΡΙΚΗ Ε.Π.Ε. να καθιερωθεί μεταξύ των κορυφαίων εταιριών, στον χώρο των Συμβούλων Επιχειρήσεων στην Βόρεια Ελλάδα.