Το τμήμα της «INTERFOOD» έχει την ευθύνη της υποστήριξης και παροχής τεχνικής βοήθειας σε βιομηχανίες τροφίμων. Παρέχει πληροφορίες και στοιχεία για μηχανολογικό εξοπλισμό επεξεργασίας τροφίμων, χωροταξική σχεδίαση γραμμών παραγωγής, ποιοτική αναβάθμιση προϊόντων, Υγιεινή τροφίμων (Μελέτη HACCP), καθώς επίσης προμηθεύει Είδη Διατροφής χονδρικώς για συσκευασία.

 

 

 

 

 

 

 

 tnsb amitaefzin_1299486092_diatrofi

 

 

Newsletter