Το Εθνικό Ταμείο Επιχειρηματικότητας και Ανάπτυξης (ΕΤΕΑΝ ΑΕ) είναι εταιρικό σχήμα δημοσίου συμφέροντος και αποτελεί  θεσμό συμπληρωματικό του εγχώριου χρηματοπιστωτικού συστήματος, για την ενίσχυση των μεσαίων, μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων στην Ελλάδα.

H ΕΤΕΑΝ ΑΕ, σχεδιάζει και υλοποιεί ένα ευρύ φάσμα χρηματοοικονομικών προϊόντων και υπηρεσιών με τελικό αποδέκτη τις επιχειρήσεις, συμβάλλοντας στην υποστήριξη των οικονομικών δραστηριοτήτων τους.

Κύρια αρμοδιότητα της ΕΤΕΑΝ Α.Ε. είναι η αναζήτηση απλών και οικονομικά ελκυστικών τρόπων για τη διευκόλυνση των μικρομεσαίων οικονομικών μονάδων στη χρηματοδότηση των αναγκών που αντιμετωπίζουν για την πραγματοποίηση των επιχειρηματικών τους σχεδίων.

Στον παρακάτω πίνακα απεικονίζονται συνοπτικά τα χρηματοδοτικά εργαλεία της ΕΤΕΑΝ Α.Ε.:

Ταμείο

Τίτλος Προγράμματος

Κατάσταση

Δικαιούχοι

Εγκεκριμένο ποσό προς ενίσχυση

Συνεργαζόμενες Τράπεζες

Προγράμματων Εγγυοδοσίας

Πρόγραμμα Εγγύησης για έκδοση Εγγυητικών Επιστολών

Ανοιχτό

Μικρομεσαίες επιχειρήσεις, υφιστάμενες ή νέες οποιασδήποτε νομικής μορφής που έχουν έδρα στην Ελλάδα

Από 10.000 € έως 150.000 €

Eurobank
Εμπορική Τράπεζα
Ελληνική Τράπεζα
Εθνική Τράπεζα
Alpha Τράπεζα
Τράπεζα Αττικής
Παγκρήτια Τράπεζα
Συνεταιριστική Τράπεζα Δυτικής Μακεδονίας
Συνεταιριστική Τράπεζα Θεσσαλίας
Συνεταιριστική Τράπεζα Πελοποννήσου
Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων
Probank

 

 

 

 

 

 

Επιχειρηματικότητας

Δράση Α:
Γενική Επιχειρηματικότητα

Ανοιχτό

Μικρομεσαίες επιχειρήσεις με απόφαση υπαγωγής στον Α.Ν. 3908/2011

Από 30.000 € έως 800.000 €

Alpha Bank

Δράση Γ:
Επιχειρηματικότητα των Νέων

Ανοιχτό

Μικρομεσαίες επιχειρήσεις με απόφαση υπαγωγής στον Α.Ν. 3908/2011

Από 30.000 € έως 300.000 €

Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος

Δράση Δ:
Εξωστρέφεια

Ανοιχτό

Μικρομεσαίες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε επιλέξιμους ΚΑΔ

Από 50.000 € έως 500.000 €

Eurobank

Δράση Ε:
Θεματικός Τουρισμός, Αφαλάτωση, Διαχείριση Απορριμάτων, Πράσινες Υποδομές, Πράσινες Εφαρμογές, ΑΠΕ

Ανοιχτό

Μικρομεσαίες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε επιλέξιμους ΚΑΔ

Από 50.000 € έως 500.000 €

Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος

Δράση ΣΤ:
Καινοτόμα επιχειρηματικότητα, Εφοδιαστική Αλυσίδα, Τρόφιμα, Ποτά

Ανοιχτό

Μικρομεσαίες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε επιλέξιμους ΚΑΔ

Από 50.000 € έως 500.000 €

Τράπεζα Πειραιώς

ΤΕΠΙΧ - Επιχειρηματική Επανεκκίνηση

Ανοιχτό

Υφιστάμενες και υπό ίδρυση μικρομεσαίες επιχειρήσεις των επιλέξιμων ΚΑΔ που αναπτύσσουν βιώσιμη επιχειρηματική δράση στην ελληνική επικράτεια

Από 10.000 € έως 800.000 €

Εθνική Τράπεζα Ελλάδος
Alpha Τράπεζα
Eurobank
Νέα Proton Τράπεζα
Συνεταιριστική Τράπεζα Δυτικής Μακεδονίας
Συνεταιριστική Τράπεζα Ηπείρου
Παγκρήτια Συνεταιριστική
Συνεταιριστική Τράπεζα Kαρδίτσας
Τράπεζα Aττικής
Τράπεζα Πειραιώς
Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων
Συνεταιριστική Τράπεζα Θεσσαλίας
Probank
Νέο Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο

ΤΕΠΙΧ- Νησιωτική Επιχειρηματικότητα

Ανοιχτό

Υφιστάμενες επιχειρήσεις των επιλέξιμων ΚΑΔ οι οποίες διαθέτουν ένα
τουλάχιστον υποκατάστημα σε νομό της Ελληνικής Επικράτειας στον οποίο
υπάγεται τουλάχιστον ένα νησί

Από 10.000 € έως 30.000 €

Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος
Νέα Proton Bank
Τράπεζα Πειραιώς – ΑΤΕ
Παγκρήτια Συνεταιριστική Τράπεζα
Attica Bank
Probank A.E.
Συνεταιριστική Τράπεζα Εύβοιας
Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων

 

 

 

 

 

 

Αγροτικής Επιχειρηματικότητας

Δ/Α

Αναμένεται

Φορείς  επενδυτικών σχεδίων που εντάσσονται στα παρακάτω Μέτρα:
Μέτρο121: Εκσυγχρονισμός Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων
Μέτρο 123 Α: Επενδύσεις στην Μεταποίηση και Εμπορία Γεωργικών Προϊόντων
Μέτρο 311: Διαφοροποίηση προς μη Γεωργικές Δραστηριότητες
Μέτρο 312: Στήριξη δημιουργίας και ανάπτυξης πολύ μικρών επιχειρήσεων και
Μέτρο 313Β : Ενθάρρυνση τουριστικών δραστηριοτήτων

Δ/Α

Δ/Α