Σεπ 01 2017

Δημοσιεύτηκε ο Ισολογισμός και η Κατάσταση Αποτελεσμάτων σύμφωνα με τα ΕΛΠ της εταιρίας για τη χρήση του 2016.

Το αρχείο μπορεί να μεταφορτωθεί από τον εξής σύνδεσμο:

Ισολογισμός 2016

Newsletter