Την τελευταία δεκαετία, επιχειρήσεις κυρίως στις Ηνωμένες Πολιτείες έχουν αντιληφθεί την τεράστια σημασία που έχουν τα logistics ως προς τα συνολικά κόστη διαχείρισης και αποθήκευσης των προϊόντων τους. Η Αναπτυξιακή Εμπορική ΕΠΕ, παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες και σε αυτόν τον τομέα. Ενδεικτικα, παρακάτω παρατίθεται ένα έργο:

Έργο: Μετεγκατάσταση και δημιουργία νέων αποθηκευτικών χώρων και διαχείρισή τους με σύστημα WMS (Warehouse Management System - ERP και Logistics.

Φορέας: Γ. & Β. ΓΕΩΡΓΑKOΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.

Τόπος: Δ.Δ. Σίνδου Θεσ/νίκης, Δήμος Εχεδώρου, Νομός Θεσσαλονίκης

διαβαστε περισσοτερα